Om te komen tot de gewenste uitkomst waarbij digitale veiligheid een onderdeel is van uw bedrijfsvoering hanteren wij een drietal aandachtsgebieden:

Processen

Een bedrijfsproces is ingericht om waarde te leveren voor klanten. Dat noemen wij het primaire bedrijfsproces. Elke (digitale) gebruikersomgeving zorgt voor informatiestromen die onderdeel zijn van het primaire bedrijfsproces. Daarnaast zijn er ook ondersteunende processen, denk hierbij aan financiële administratie, personeelsadministratie waar ook informatie wordt gebruikt. Met onze eigen methodiek om bedrijfsprocessen in te delen, krijgen wij snel inzichtelijk waar informatie aanwezig is en kunnen wij analyseren en beoordelen of de aanwezige informatie wel voldoet aan de wettelijke eisen.

Door onze methodiek worden uw informatiestromen gekoppeld aan de wettelijke eisen van de AVG.

People

Na het beoordelen of de aanwezige informatie voldoet aan de wettelijke eisen, gaan we beoordelen welke informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden door gebruikers. Het gaat nu niet om enkel toewijzen van gebruikersrechten en -plichten maar vooral om het kunnen toepassen van de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met deze informatie. Bedenk daarbij dat schendingen van digitale veiligheid bijna altijd veroorzaakt wordt door foutief menselijk handelen.

Protection

In de laatste en belangrijkste fase worden de digitale risico’s van uw bedrijf en van de bedrijfsketen nader geconcretiseerd en vergeleken met de reeds genomen maatregelen door uw IT beheerder. Het gaat hier om risico’s die de kans op een schending van uw digitale veiligheid vergroten. Met deze kennis bent u in staat te beoordelen of de genomen maatregelen een aanvaardbare uitkomst vormt waardoor het risico op privacy schending is teruggebracht naar een voor uw bedrijf acceptabel risico.

Omdat uw bedrijf morgen weer anders is door nieuwe activiteiten, veranderende processen,  andere werknemers, gewijzigde wet- en regelgeving en technische toepassingen kunt u ons model te allen tijde blijven toepassen.