De uitdagingen en verplichtingen waar u als ondernemer mee te maken hebt, vraagt om kennis die door de digitalisering steeds makkelijker kan worden ingekocht. Door ICT toepassingen is het makkelijk om informatie met elkaar te delen waardoor uitbesteden goedkoper is geworden. Tegelijkertijd wordt het voor veel bedrijven makkelijker om samenwerkingen aan te gaan. Dit betekent dat de manier waarop uw organisatie met informatie omgaat steeds bepalender wordt voor uw bedrijfsvoering. Ook is de afhankelijkheid van de diensten van een ICT dienstverlener sterk toegenomen.

Daarmee raakt uw organisatie de kern van de privacywetgeving die eisen stelt aan uw organisatie met daaraan gekoppelde aansprakelijkheden. De privacywetgeving creëert een aansprakelijkheid jegens een privé persoon waarvan uw organisatie zijn belangen onvoldoende beschermt. Deze aansprakelijkheid heeft zijn weerslag op de rechtsverhouding die u heeft met uw ICT dienstverlener.

De manier waarop u omgaat met informatie wordt in toenemende mate bepaalt door de privacywetgeving en wordt zichtbaar op vele gebieden. Enkele voorbeelden:

  • U bent samen met uw ICT dienstverlener in gesprek en bent overtuigd geraakt van de vele voordelen van cloud computing. Welke eisen stelt de wetgever nu aan mijn bedrijf als ik deze beslissing wil nemen? Welke afspraken moet ik maken?
  • Uw organisatie gaat een internationale samenwerking aan. Daarvoor moeten gegevens worden verstrekt. Mag dat altijd? Welke afspraken moet ik maken?
  • Mag mijn marketing bureau mijn gegevens zo maar gebruiken of staan daar restricties op?
  • Wat moet ik afspreken als ik naar een andere clouddienst provider wil overstappen?
  • Welke eisen worden gesteld als ik een webshop ga opzetten?

Zo maar een aantal vragen waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen en de privacy expert u kan ondersteunen. Bij elke beantwoording gaan wij uit van de privacywetgeving en wegen dit af tegen het bedrijfsbelang maar adviseren altijd in uw belang als bestuursverantwoordelijke.