Een frisse blik van buiten op de reeds door uw bedrijf genomen maatregelen. Zijn de maatregelen slechts een reactie op de wettelijke verplichtingen of vormen zij de aanzet tot een privacy beleid?

Steeds meer wordt informatie gezien als productiemiddel. Net zoals u uw andere productiemiddelen beschermt en beoordeelt, zult u ook maatregelen moeten nemen om deze productiefactor te beschermen en optimaal te kunnen gebruiken.

Het gaat dan niet alleen om vaststellen of uw maatregelen afdoende zijn tegen bedreigingen van buiten af, maar ook hoe uw organisatie met informatie omgaat. Het uitvoeren van een audit geeft u inzicht in de informatie waarover u beschikt, wie toegang heeft tot deze informatie, of u voldoet aan de wettelijke beginselen op basis van bestaande privacywetgeving en bewustwording van de gemaakte keuzes.

De uitkomst van een audit helpt u om informatiemanagement te verankeren binnen uw organisatie en daarmee om data governance onderdeel te maken van uw managementverantwoordelijkheid.