Onze informatiemaatschappij stelt eisen aan elke organisatie om juiste en goede informatie zeker en veilig te stellen. U ontkomt niet aan het beheren en managen van  informatie, en u moet voorkomen dat deze bedrijfsinformatie in verkeerde handen valt. Deze bedrijfseis is ook opgenomen in de privacywetgeving. Privacywetgeving vraagt van uw organisatie om beschermingsmaatregelen te nemen tegen ongeoorloofde verkrijging van persoonsgegevens. Tegelijk stelt zij eisen aan de manier waarop u toegang tot en opslag van de juiste gegevens heeft ingericht.

Door het aanstellen van een privacy officer haalt u expertise in huis die het mogelijk maakt om privacy risico’s mee te nemen in de besluitvorming. De opmaak, invoering en uitvoering van het privacy plan behoort tot zijn belangrijkste taak. Hiermee wordt uw organisatie bewust van het belang van informatie en worden privacy risico’s eerder erkend en daarmee ook beter beheersbaar. Dit voorkomt pijnlijke correcties achteraf en draagt bij aan het risico bewustzijn van uw organisatie.

U kunt uw privacy expert ook aanstellen als Functionaris voor Gegevensbescherming ook al bent u daartoe niet verplicht.  Een FG heeft een wettelijke taak die voornamelijk bestaat uit informeren, adviseren en toezicht houden. De belangrijkste taak van een FG bestaat uit het houden van toezicht. De benoeming van een FG ( indien niet bij wet voorgeschreven) is naar onze mening pas zinvol zodra er sprake is van een robuust, gedragen privacy plan en privacy bewustzijn zodat de FG zijn tweedelijnscontrolefunctie optimaal kan uitoefenen.

Wij brengen uw organisatie graag naar dat niveau gevolgd door onze aanstelling als FG om uw organisatie op het gewenste niveau te houden.