Wij begeleiden uw organisatie in projecten die te maken hebben met informatie. Dat zijn vaak trajecten waar ICT dienstverleners bij betrokken zijn maar speelt ook bij fusie en/of overname trajecten. Niet altijd zijn externe partijen betrokken want het kan ook gaan om interne verbeter- of veranderingsprojecten.

Het inschakelen van een ICT dienstverlener gebeurt bij een onderzoek naar een ander ICT platform of software systemen. De mogelijkheden zijn divers en van u wordt verwacht een keuze te maken. Privacywetgeving vraagt u om uw keuze te motiveren en de nieuwe rechtsverhouding contractueel vast te leggen. Wij helpen u om de privacy consequenties te onderkennen zodat deze worden meegenomen en meegewogen in uw besluitvorming.  

Tijdens een overname zal de kopende partij informatie willen krijgen over de bedrijfsvoering van uw bedrijf zodat de koper kan voldoen aan zijn eigen onderzoek plicht. De verstrekte informatie wordt vaak beoordeeld door, door de koper ingehuurde adviseurs. Privacywetgeving stelt eisen aan de wijze waarop uw organisatie omgaat met haar bedrijfsinformatie, zodra het gaat om persoonsgegevens. Wij helpen u bij een informatieverzoek de privacy consequenties te beoordelen zodat deze worden meegenomen en zijn meegewogen op het moment dat u informatie verstrekt. Het kan ook voorkomen dat privacy risico’s, verbonden aan uw bedrijfsvoering, onderdeel worden van verlangde garanties dan wel van invloed zijn op de koopprijs. Wij helpen u om goed voorbereid een onderhandelingstraject in te gaan zodra het gaat om privacy gerelateerde onderwerpen. 

Sommige bedrijfsprocessen lopen stroef, zijn inefficiënt en niet duidelijk of onvoldoende bepaalbaar. Het gevolg is dat medewerkers niet weten wie verantwoordelijk is, dat de informatie niet actueel of compleet is en medewerkers gaan klagen of gedemotiveerd raken. Een ander gevolg kan zijn dat, door een slechte en inefficiënte informatieoverdracht, de kosten van de ondersteunende processen stijgen. Wij helpen u uw informatiestructuur te verbeteren door een procesaanpak gebaseerd op de eisen van de privacywetgeving. Een verbeterd proces voldoet daarmee niet alleen aan de eisen van uw bedrijfsvoering maar tevens aan de verplichtingen van de privacywetgeving.