Api_Privacy besteedt veel aandacht en zorg om correcte en actuele informatie op haar website te plaatsen. Ondanks deze uiterste zorg en controle kan API_Privacy dit niet altijd garanderen en zij kan dan ook geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid accepteren voor de gevolgen van een eventueel gebruik van onjuiste gegevens.

Api_Privacy sluit dan ook elke aansprakelijkheid inzake het gebruik van informatie afkomstig van deze website uit. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik en hieraan kunt u ook geen rechten ontlenen.

Eventuele verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn uitsluitend aangebracht ter informatie van de bezoeker. Wij kunnen echter de toegankelijkheid en juistheid van de inhoud van deze websites niet garanderen en ook geen verantwoordelijkheid hiervoor accepteren en u kunt hieraan dan ook geen rechten aan ontlenen.

API_Privacy behoudt alle rechten op al hetgeen wordt gepubliceerd op onze website en u mag niet zonder onze toestemming informatie kopiëren voor eigen of zakelijk gebruik.