Wat heeft de werking van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst nu met privacy te maken?

Privacy hier bedoelt als; het recht om zelf te bepalen met wie, wanneer en wat jij aan informatie met anderen wilt delen.

Als werkgever neem je een concurrentiebeding op omdat je niet wilt dat een (voormalige) werknemer gebruik maakt van jouw informatie en daarmee zijn nieuwe werkgever een onrechtmatig voordeel biedt. Toch werkt een beroep op een concurrentiebeding niet in alle gevallen. Dat komt omdat elke werknemer ook het recht heeft om te kiezen voor een andere werkgever.  

Het gaat hier altijd om het afwegen van tegenstrijdige belangen. Indien je als werkgever niet kunt aantonen welke belangen jij met dit beding wilt beschermen, zal een beroep op een concurrentiebeding niet snel gehonoreerd worden.

De opdracht aan de werkgever is dus om duidelijk te zijn over de bedrijfsbelangen die jij wilt beschermen. Daarbij gaat het niet alleen om wat je wilt beschermen maar ook hoe je daar uitvoering aan geeft. Kortom, voldoen de genomen maatregelen wel aan de eisen van het proportionaliteitsbeginsel.

Een privacy officer kan u bij deze afweging prima assisteren. Immers ook bij de AVG gaat het om de afweging van veelal tegenstrijdige belangen. Tevens eist de AVG net als de WBB dat u maatregelen neemt om persoonsgegevens en bedrijfsgeheimen te beschermen.  Beschermingsmaatregelen kun je opdelen in organisatorische en technische maatregelen. Wij beschouwen een concurrentiebeding als een technische maatregel die pas effectief is zodra organisatorische maatregelen zijn genomen.

Als de organisatie niet staat, is geen beschermingsmaatregel effectief!