Op 1 maart jl. verschenen berichten over websites die gebruik maken van tracking cookies waarmee de bezoeker van een website kan worden gevolgd. Hoe werken cookies ?

Een bezoeker van een website verstuurt via zijn browser een informatieverzoek naar de server waar de gevraagde gegevens zijn opgeslagen. Zodra aan dit verzoek is voldaan, wordt de verbinding afgesloten. 

Door gebruik van cookies stuurt de server een bestandje met gegevens naar de browser. Door dit bestandje op te slaan op de browser van de bezoeker, wordt bij een nieuw bezoek van de browser aan de server deze opgeslagen gegevens (=cookies) aan de server meegestuurd. Op deze wijze kan de server informatie verzamelen over de bezoeker.

Het plaatsen van cookies moet voldoen aan de eisen van de Telecommunicatiewet. Zo is het plaatsen van cookies toegestaan indien deze technisch noodzakelijk zijn, of dienen voor de verbetering van de website, of in het geval van een webshop zodra deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de bestelling. In alle andere gevallen is toestemming op grond van de AVG vereist, maar moet ook voldaan worden aan de overige beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens. In de publicaties ging het om het plaatsen van tracking cookies, waarmee het internetgedrag van de bezoeker geanalyseerd kan worden en waarvoor toestemming vereist is, met daarbij de vraag of wel toestemming is verkregen en voldaan is aan de informatieplicht.

Een bedrijf maak bij de opmaak en inrichting van zijn website/webshop vaak gebruik van diensten van een ICT dienstverlener voor de hosting al dan niet aangevuld met de dienstverlening van een onlinemarketingbureau maar blijft juridisch wel verantwoordelijk voor de verwerking van de met behulp van cookies verwerkte persoonsgegevens.

Het is algemeen bekend en erkend dat het lastig is om te voldoen aan het vereiste van instemming maar is dat een reden om deze eis te negeren? Het is niet in het belang van de onlinedienstverleners om dit probleem op te lossen. U bent en blijft immers verantwoordelijk.

De inzet van een privacy expert kan u helpen te voorkomen dat u bewust onbekwaam omgaat met uw wettelijke verplichtingen door de inzet en gebruik van uw website. Een privacy expert geeft u de ondersteuning op het moment dat uw belang en dat van uw dienstverleners niet meer gelijklopen.