29 januari zet deze datum in uw jaarlijkse agenda

Waarom? Het is de Dag van de Privacy.

Privacy hier voor het gemak gedefinieerd als; het recht om zelf te kunnen bepalen wanneer en welke informatie u met anderen wilt delen, is steeds moeilijker te handhaven.

We komen vanuit een fysieke wereld in een digitale wereld die steeds vaker als poortwachter voor de fysieke wereld fungeert. Denk hierbij aan webshops die winkels vervangen. De gegevens die wij verstrekken om toegang te krijgen tot de digitale wereld is onoverzichtelijk. Het toenemend belang van big data, gebruik van cloudoplossingen en noodzaak tot ketensamenwerking dwingt ertoe om na te denken over de bescherming van elkaars privacy.

Een ondernemer krijgt met het privacyvraagstuk vele malen te maken. In privé, als consument en uw rechten onder de AVG, als ondernemer en uw bedrijfsgeheimen maar ook uw verplichtingen uit hoofde van de AVG.

Gebruik deze dag voor het maken van een gedegen jaarlijks privacy plan.

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (WBB)?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht vanaf 25 mei 2018 en de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (WBB) van kracht vanaf 23 oktober 2018 hebben zowel overeenkomsten als verschillen.

Wat zijn de verschillen?

De AVG legt een verplichting op om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en toegang tot deze gegevens.

De WBB geeft een aanvullende mogelijkheid aan bedrijven om op te treden tegen ongeoorloofde verkrijging, gebruik of openbaarmaking van bedrijfsgeheimen.

Wat zijn de overeenkomsten?

Beide wetten vinden hun oorsprong in Europese Richtlijnen en laten daarmee zien dat de digitalisering niet beperkt blijft tot Nederland en vraagt om nieuwe regelgeving.  

Indien u niet kan aantonen dat u persoonsgegevens of uw bedrijfsgeheimen beschermt slaagt u niet om te voldoen aan de eisen van beide wetten.

 

Kortom, ontwikkel een privacy plan.